Featured Dishes by Houston Press in Houston, TX
@ Houston Press
This is a list of dishes in Houston, TX, reviewed by Houston Press
  
3300 Smith St, Houston, TX
shrimp-and-grits
  
3300 Smith St, Houston, TX
shrimp-and-grits
  
3300 Smith St, Houston, TX
creole-bread-pudding
  
3300 Smith St, Houston, TX
bananas-foster
  $8.25
1401 Montrose Blvd, Houston, TX
pasta-julia
  $5.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  $2.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
refried-beans
  $7.65
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  $12.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
tacos-al-carbon
  $8.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
el-real-burger
  $16.45
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
tacos-al-carbon
  $10.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
el-real-burger
  $6.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  $2.45
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
refried-beans
  $4.95
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
frito-pie
  $1.00
1201 Westheimer Rd, Houston, TX
fried-egg
  $6.99
1111 Prairie St, Houston, TX
greek-burger
  $38.95
14555 Grisby Rd, Houston, TX
parrillada-las-ventanas-for-two
  $15.99
3030 Audley St., Houston, TX
doro-wot
  $5.00
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
mac-and-cheese
  $14.00
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
canopy-eggs-benedict
  $8.00
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
mac-and-cheese
  $5.00
3939 Montrose Blvd, Houston, TX
fried-green-tomatoes
  $7.00
4057 Bellaire Blvd, Houston, TX
js-arancini
  $12.00
1100 Westheimer Rd, Houston, TX
korean-braised-goat-and-dumplings